Truck Trading Group

Social Media Creatie

Uniformiteit en persoonlijkheid op sociale media

Home > Cases > Truck Trading Group

#Trucks

Uniformiteit en persoonlijkheid op sociale media

De Truck Trading Group bestaat al meer dan 30 jaar en heeft verschillende garages in België en Luxemburg. Om hun service uit te breiden en digitale aanwezigheid te optimaliseren is er een sociale media strategie uitgewerkt met de focus op uniformiteit binnen de groep zonder het verlies van de persoonlijkheid van de garages.

Truck Trading Group pagina in MacBook elipse

Uniformiteit

Om uniformiteit te creëren is er een interne communicatiestrategie uit gewerkt met de focus op het verzamelen en optimaliseren van content. Dit zorgt ervoor dat aan de hand van professionele bijsturingen in tekst en afbeeldingen er een zichtbare eenheid wordt gecreëerd.

Aangezien de doelgroep van de garages zich op verschillende kanalen bevindt is de communicatiestrategie verspreid over enkele kanalen. Dit brengt een gezamenlijke groei van de volledige groep met zich mee en zorgt ervoor dat de garages elkaar versterken.

Persoonlijkheid

Iedere garage heeft zijn eigen merken, diensten en bedrijfscultuur, dit zorgt ervoor dat de persoonlijkheid van de garage niet verloren mag gaan. Door gebruik te maken van een uniek verhaal per garage binnen de visuele uniformiteit wordt het unieke karakter benadrukt.

Daarnaast staan de medewerkers van iedere garage centraal in het verhaal om zo de mensen achter het bedrijf te benadrukken. Met een focus op interactie tussen mensen breiden we het digitaal netwerk van iedere garage uit.

Truck Trading Garage elipse

Lange termijnvisie

De Truck Trading Group was al langer aanwezig op sociale media met verschillende vestigingen waar er andere vestigingen nog geen sociale media communicatie deden. Met de opstart van een uniforme aanwezigheid wordt de mogelijkheid gecreëerd om de verschillende garages elkaar te laten versterken. Zo worden de sterktes van de groep steeds meer benadrukt terwijl iedere vestiging zijn persoonlijke groei verder kan uitbouwen.